Piaggio vẫn luôn được xem là biểu tượng của dòng xe trẻ trung, thời trang và năng động. Tuy nhiên, nếu mà bạn không hiểu rõ đặc tính, không sử dụng đúng cách, bạn sẽ cảm thấy khó chịu và